Infectiepreventie - Transmurale initiatieven

Antimicrobial stewardship

Transmurale initiatieven

Deelwebsite ZOL rond samenwerking met WZC in tijden van COVID-19, waarbij enerzijds het aanbod in deze samenwerking verduidelijkt wordt en anderzijds ook specifieke ziekenhuisprocedures ter inzage beschikbaar gesteld worden.

Train-de-tainer infectiepreventie: Opleiding tot referent in verband met preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen. Deze opleiding wordt georganiseerd door Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk, in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Samenwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid in kader van outbreak support management

Hiervoor zal o.a. samengewerkt worden met het provinciaal team infectieziektebestrijding Limburg.

HOST wachtfunctie

Er wordt een telefonische permanentie voorzien overdag 7/7, dit enerzijds op normale weekdagen door het HOST-team en anderzijds tijdens weekend- en feestdagen door een permanentie team bestaande uit infectiologen, klinisch biologen microbiologie en artsen infectiepreventie van het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg (Noorderhart en ZOL). Hierop kan beroep gedaan worden voor vragen m.b.t. infectiepreventie- en controle door residentiële collectiviteiten, die zich situeren binnen het geografisch gebied van het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg. De bevoegdheden van de deelstaten ten opzichte van de residentiële collectiviteiten dienen hierbij gerespecteerd te worden. Zo zal het ambulante Outbreak Support Team (OST) prioritair tussenkomen als de eigen middelen van een collectiviteit ontoereikend zijn en als de epidemiologische situatie het vereist. In het geval dat ook hun capaciteit haar limieten zou bereiken, kunnen de communautaire en regionale overheden een beroep doen op het HOST van het gebied waar het incident zich voordoet.
​​​​​​​
Zie contact voor verder informatie.

In de kijker