Antimicrobial - Transmurale initiatieven

Antimicrobial stewardship

Transmurale initiatieven

OPAT

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van de optie om patiënten met een infectie die langdurig intraveneuze antibioticatherapie vereist verder thuis te behandelen (Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy, OPAT), dit op voorwaarde dat de klinische toestand van de patiënt stabiel is. Het inkorten van de ziekenhuisopnameduur is kostenbesparend en kan het risico op eventuele zorginfecties doen dalen. Patiënten onder OPAT kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving verblijven en dus sneller hun dagelijkse activiteiten weer opnemen. Met het HOST-proefproject willen we trachten de bestaande initiatieven rond OPAT verder te ondersteunen en eventueel uit te breiden. Zowel het aantal OPAT-patiënten, het antibioticum, het type infectie en het aantal verminderde ligdagen zullen opgevolgd worden. 

Project rond penicilline allergie

Het correct bevragen en rapporteren van een penicilline allergie blijkt in de praktijk vaak geen evidentie te zijn, dit zowel in ziekenhuizen als in de eerstelijnszorg. Een systematische overschatting van het aantal personen met penicilline-allergie is minder onschuldig dan men zou denken. Het zorgt er voor dat deze patiënten niet de meest geschikte antibiotica krijgen (extra toxiciteit, minder werkzaam, te breed spectrum,…). Dit probleem draagt rechtstreeks bij tot antimicrobiële resistentie ontwikkeling. Er is tevens een economische impact, aangezien deze patiënten daardoor soms langer in het ziekenhuis liggen. Bovendien zijn de alternatieve antibiotica vaak een stuk duurder.

Er zal daarom vanuit het HOST-team en verbonden antibioticabeleidsgroepen gewerkt worden aan:

  • Risico op effectieve penicilline-allergie correct inschatten via een uniforme vragenlijst (hoog risico - matig risico - laag risico), rechtstreeks ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier van de ziekenhuizen. Er zal getracht worden deze tool eveneens in te bouwen in de antibioticagids en deze ter beschikking te stellen van de eerstelijnszorg;
  • Voor elk van de profielen zal er een concrete aanpak aangeboden worden (advies omtrent meest aangewezen antibiotica therapie, advies omtrent evt. huidtesten +/- provocatietest).

In de kijker