Antimicrobial Stewardship

HOSPITAL OUTBREAK SUPPORT TEAM

Antimicrobial stewardship

Het HOST-proefproject beoogt een beter gebruik van infectiewerende middelen. 
Het kadert eveneens binnen het Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Via deze website stellen wij graag informatie en documentatie ter beschikking over antimicrobial stewardship aan de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast worden initiatieven vanuit het HOST-proefproject gedeeld over de samenwerking tussen de ziekenhuizen ZOL Genk, ZOL Maas & Kempen en Noorderhart onderling en over transmurale samenwerking.  

In de kijker