Samen sterker. Samen sneller. Samen slimmer.

Hospital Outbreak Support Team

Samen sterker. Samen sneller. Samen slimmer.

Een samenwerking tussen ZOL Genk, ZOL Maas & Kempen en Noorderhart binnen het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg en de betrokken actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg op het vlak van antimicrobial stewardship en infectiepreventie en -controle.

Ontdek MeerContacteer ons

Ziekenhuisexpertise

Een transversale en transmurale aanpak uitgebouwd in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden, die het mogelijk maakt de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen van de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Outbreak Support

Expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico's genaamd 'Hospital Outbreak Support Team'. 
​​​Het HOST-proefproject kadert in een initiatief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

via ons HOST-Team

Het HOST-team zal bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en -controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial sewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie.

Over ons

Hospital Outbreak Support Team = HOST

Binnen het klinisch locoregionaal netwerk Noordoost-Limburg werd een overkoepelend multidisciplinair ziekenhuisteam ingevoerd door Ziekenhuis Oost-Limburg (campus Genk en campus Maas & Kempen) en Noorderhart met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico's genaamd 'Hospital Outbreak Support Team, (HOST)'.

Ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg

Het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg omvat ZOL met campussen Sint-Jan (Genk), Sint-Barbara (Lanaken), Maas en Kempen (Maaseik) en medisch centrum André Dumont (Genk), en Noorderhart bestaande uit Mariaziekenhuis (Pelt) en Revalidatie & MS (Pelt). 

NETWERK

Meer samenwerking met de eerstelijnszones (ELZ)

Ons HOST-team werkt hiervoor nauw samen met de eerstelijnszones (ELZ) binnen de geografische zone van het locoregionaal klinisch netwerk. Verder zal beroep gedaan worden op de reeds bestaande samenwerkingsakkoorden die in het kader van de COVID-19 pandemie gesloten werden tussen de ziekenhuizen en residentiële collectiviteiten.

​​​​​​​Er zal tevens samengewerkt worden met Agentschap Zorg & Gezondheid, waarbij hun bevoegdheden t.o.v. residentiële collectiviteiten en eerstelijnszorg gerespecteerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld op verzoek ondersteuning geboden worden van het HOST-team aan het Outbreak Support Team (OST) van Zorg en Gezondheid.

Infectiepreventie en infectiecontrole

Eén van de doelen van het HOST-proefproject is om vanuit de ziekenhuizen de expertise rond infectiepreventie en -controle te delen met de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Antimicrobial Stewardship

Het HOST-proefproject beoogt een beter gebruik van infectiewerende middelen. 
Het kadert eveneens binnen het Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. 

BLOG

Nieuws & Events

In de kijker