Infectiepreventie - Brochures, posters en instructiefilmpjes

INFECTIEPREVENTIE

Brochures, posters, & instructiefilmpjes

Handhygiëne

Onze handen vormen de belangrijkste weg voor de overdracht van micro-organismen. Handhygiëne wordt bijgevolg aanzien als de meest doeltreffende maatregel in de preventie van zorginfecties en het voorkomen van de verspreiding van micro-organismen. 

In onderstaande videofragmenten en instructiefiche wordt er getoond hoe handhygiëne praktisch in zijn werk gaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de techniek rond het ontsmetten van de handen en het wassen van de handen met water en zeep.

Technieken handhygiëne

Isolatie

In onderstaand videofragment wordt bij wijze van voorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij een isolatie weergegeven. Noteer dat de te gebruiken PBM afhangen van het type isolatie naargelang het desbetreffende micro-organisme.

Ter info vermelden we de isolatiefiches 'Contact & druppel' - 'Druppel' - 'Contact', die door Agentschap Zorg en Gezondheid worden verdeeld.

COVID-19

Voor de isolatie van een COVID-19 patiënt dienen ook specifieke maatregelen getroffen te worden. Hieronder kan u een isolatiefiche (isolatiefiche ‘contact + druppel (+lucht) isolatie) terugvinden, die aangeeft welke beschermingsmaterialen er gedragen dienen te worden door de zorgverleners en eventuele bezoekers. Hierbij hoort ook het transport van de patiënt en de specifieke maatregelen voor de schoonmaak van de kamer (louter als voorbeeld van gebruikte producten in ZOL: reinigen en ontsmetten van contactpunten en raakvlakken met Umonium en schoonmaak met Surfanios®).

Wanneer u als zorgverlener instaat voor de zorg van een COVID-19 patiënt is het van belang om op de hoogte te zijn van de procedure rond het aan- en uitkleden van de noodzakelijke PBM. Hoe correct de PBM correct aan te doen, worden in de instructiefiches en instructiefilmpjes getoond.

Hieronder kan een instructiefilmpje teruggevonden worden door dr. F. Indesteege, waarin getoond wordt hoe een correcte staalname (neus- en keelwisser) voor een COVID-19 test dient te gebeuren.

Informatiebrochures rond resistente micro-organismen

MRSA (methicilline-resistente Staphylococcus aureus)

Informatiebrochure op maat van de patiënt dat meer achtergrondinformatie geeft over MRSA en antwoord tracht te geven op een aantal veelgestelde vragen.

Hieronder kan u een patiëntenfiche terugvinden die de dekolonisatie van MRSA weergeeft. 

VRE (vancomycine resistente enterokokken)

Informatiebrochure op maat van de patiënt dat meer achtergrondinformatie geeft over VRE en antwoord tracht te geven op een aantal veelgestelde vragen.

Multiresistente gramnegatieve micro-organismen (MRGN)

 Informatiebrochure op maat van de patiënt dat meer achtergrondinformatie geeft over multiresistente gramnegatieve micro-organismen (MRGN) en antwoord tracht te geven op een aantal veelgestelde vragen.

In de kijker