Noso-Ex (automatische) handhygiëne monitoring

Het Noso-Ex systeem is een innovatief geautomatiseerd monitoringsysteem om handhygiëne in kaart te brengen. Elke handalcoholdispenser wordt uitgerust met een sensor en registreert door welke beroepsgroep, hoe vaak, met hoeveel milliliter, wanneer en op welke locatie de handen ontsmet worden. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en maken het mogelijk om gerichte feedback (per beroepsgroep en op dienstniveau) te geven om zo de compliantie rond handhygiëne te verhogen. Bovendien zal het effect van dit systeem op de preventie van nosocomiale infecties (zorginfecties) gemeten worden. Adequate handhygiëne kan immers nosocomiale infecties tot 40% doen dalen (Kampf et al., 2009). Er werd vanuit de dienst infectiepreventie ZOL sinds december 2020 reeds een pilootproject uitgerold op twee verpleegafdelingen op de campus Sint-Jan in Genk, namelijk op een afdeling geriatrie en op een afdeling algemene inwendige (vnl. patiënten van de disciplines oncologie en endocrinologie). Uit de eerste metingen werden volgende aandachtspunten geïdentificeerd:

  • De dispenser aan het tweede bed in een tweepersoonskamer wordt weinig tot niet gebruikt, alsook de dispenser op de (verzorgings-)karren. Dit zijn echter plaatsen waar er vaak een indicatie is voor toepassing van handhygiëne;
  • Het is belangrijk om medewerkers aan te sporen voldoende handhygiëne toe te passen in een isolatiekamer en handschoenen tijdens de patiëntenzorg tijdig te wisselen;
  • Er wordt vaak maar eenmaal i.p.v. tweemaal gepompt. Twee keer pompen is echter cruciaal voor een goede handhygiëne, zodat de handen minstens met 3 mL handalcohol ontsmet worden.

Vanuit het HOST-proefproject werd besloten om het Noso-Ex project verder uit te breiden naar alle intensieve zorgen afdelingen van ZOL en Noorderhart. Daarnaast zal hieraan nog een geriatrie afdeling van Noorderhart toegevoegd worden. Het aanbieden van het Noso-Ex systeem in beide ziekenhuizen maakt het mogelijk om onderling te benchmarken en de krachten te bundelen om handhygiëne compliantie te verhogen.

Meest Recente Posts

In de kijker