Hoe correct de PBM aantrekken bij een COVID-19 patiënt


Voor de isolatie van een COVID-19 patiënt dienen specifieke maatregelen getroffen te worden. Hieronder kan u een isolatiefiche (isolatiefiche ‘contact + druppel (+lucht) isolatie) terugvinden, die aangeeft welke beschermingsmaterialen er gedragen dienen te worden door de zorgverleners en eventuele bezoekers. Hierbij hoort ook het transport van de patiënt en de specifieke maatregelen voor de schoonmaak van de kamer (louter als voorbeeld van gebruikte producten in ZOL: reinigen en ontsmetten van contactpunten en raakvlakken met Umonium en schoonmaak met Surfanios®).Wanneer u als zorgverlener instaat voor de zorg van een COVID-19 patiënt is het van belang om op de hoogte te zijn van de procedure rond het aan- en uitkleden van de noodzakelijke PBM. Hoe correct de PBM correct aan te doen, wordt o.a. in de instructiefilmpjes getoond.Hieronder kan een instructiefilmpje teruggevonden worden door dr. F. Indesteege, waarin getoond wordt hoe een correcte staalname (neus- en keelwisser) voor een COVID-19 test dient te gebeuren.


Meest Recente Posts

In de kijker